Kiến thức về cây trồng

Kiến thức về cây trồng bao gồm cách xử lý sâu bệnh hại bằng chế phẩm sinh học EMINA, EMINA-P và BT.

Cây trồng có nhiều vấn đề về dinh dưỡng, sâu bệnh hại khác nhau nhờ công nghệ vi sinh vật hữu hiệu được được ứng dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học EMI Nhật Bản giúp nhà nông nhằm kiểm soát bệnh hại trên cây trồng, chuyển đổi canh tác từ hoá chất sang vi sinh, an toàn cho sức khoẻ và môi trường.