Mô hình trồng trọt

Mô hình áp dụng chế phẩm sinh học EMINA, EMINA-P và BT trong việc chăm sóc cây trồng, chuyển đổi từ hoá chất sang sinh học đáp ứng tiêu chuẩn nhà nông không dùng hoá chất, đem lại năng suất cao