Hội nghị đầu bờ đánh giá hiệu quả chế phẩm trừ sâu BT trên lúa

Trong ngày 17.6 vừa qua, đội ngũ EMI Nhật Bản đã có mặt UBND xã Bình Định cùng những đại diện của Trung tâm nghiên cứu đất và phân bón vùng trung du, đánh giá hiệu quả chế phẩm trừ sâu BT trên giống Bắc thơm 7.
Hội nghị đầu bờ tại Bắc Ninh
Hội nghị đầu bờ tại Bắc Ninh đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học BT trên cây lúa
Với mục tiêu ứng dụng chế phẩm sinh học, chất kích kháng sâu, bệnh hại trên nền phân bón hợp lý đối với một số loại cây trồng chính nhằm giảm mức độ sâu, bệnh hại, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế tạo ra sản phẩm an toàn, góp phần phát triển sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, môi sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Trung tâm nghiên cúu đất và phân bón vùng trung du đã triển khai đưa vi sinh BT phun, đánh giá tác dụng trên sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, dòi đục nõn và rầy nâu.
Mô hình diễn ra từ năm 2020 đến nay, tại xã Bình Định, huyện Lương Tài ở 3 HTX
+ HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Tỉnh Ngô
+ HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Ngọc Trì
+ HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Cổ Lãm
Kết quả thu được tại trung tâm đã xây dựng 01 mô hình sản xuất lúa vụ mùa 2021 ứng dụng chất kích kháng sâu tại huyện Lương Tài, với tổng diện tích là 15ha (tại 3 HTX). Thu hoạch từ 27/9 – 30/9/2021.
Năng suất cây lúa trong mô hình đạt 54,7 tạ/ha; tăng 17% so với cây lúa ngoài mô hình. Hiện nay, đề tài đang tiếp tục triển khai mô hình sản xuất lúa vụ xuân 2022 tại huyện Lương Tài, với tổng diện tích là 15ha. Hiện cây trồng đang trong giai đoạn chín chuẩn bị thu hoạch.
Ruộng lúa áp dụng chế phẩm sinh học BT
Ruộng lúa áp dụng chế phẩm trừ sâu BT tại Bắc Ninh

Hiệu quả chế phẩm trừ sâu BT ngày càng được khẳng định và nhân rộng trên lúa. Hy vọng những mô hình lúa áp dụng vi sinh sẽ được nhân rộng trên cả nước giúp chất lượng và năng suất hạt lúa được nâng cao, đầu ra nhà nông được ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.