Kỹ thuật chăn nuôi

Quy trình kỹ thuật xử lý chuồng nuôi, khử mùi, xử lý nước thải chăn nuôi, cách làm đệm lót sinh học và kỹ thuật ủ thức ăn chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học EMINA