Nấm ký sinh trên côn trùng

Nấm ký sinh trên côn trùng được nghiên cứu để ứng dụng vào sản xuất chế phẩm sinh học trừ sâu