Chăm sóc cây trồng

Tổng hợp kiến thức chăm sóc cây trồng và kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học cho cây trồng một cách hiệu quả thay thế thuốc trừ sâu bệnh hoá học.