Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EMI Nhật Bản

ÔNG NGUYỄN QUÝ LAI

Ông hiện là Giám đốc và chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EMI Nhật Bản.

Ông Nguyễn Quý Lai tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Công – Đại học Birmingham – vương Quốc Anh.

Ông từng có hơn 10 năm học tập và làm việc tại Viện Khoa học Kỹ Thuật nông Nghiệp VN; Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái; Tổ chức Phát triển Quốc tế IDE; Viện quản lý và Phát triển Châu Á; Tổ Chức cức trợ trẻ Quốc tế.

Thành viên Cổ đông Công ty EMI

TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Ông hiện đang là Viện trưởng Viện sinh học Nông nghiệp – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EMI Nhật Bản

ÔNG NGUYỄN QUÝ LAI

Ông hiện là Giám đốc và chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EMI Nhật Bản.

Ông Nguyễn Quý Lai tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Công – Đại học Birmingham – vương Quốc Anh.

Ông từng có hơn 10 năm học tập và làm việc tại Viện Khoa học Kỹ Thuật nông Nghiệp VN; Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái; Tổ chức Phát triển Quốc tế IDE; Viện quản lý và Phát triển Châu Á; Tổ Chức cức trợ trẻ Quốc tế.

Thành viên Cổ đông Công ty EMI

TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Ông hiện đang là Viện trưởng Viện sinh học Nông nghiệp – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.