Vì sao về lâu dài, dùng hóa chất trị trong nông nghiệp sẽ thất bại

Việc dùng hóa chất trong nông nghiệp để diệt nấm bệnh,vi khuẩn về lâu sẽ thất bại.

Bởi vì các vi sinh vật (nấm, vi khuẩn) có vòng đời ngắn dễ đột biến để thích nghi, kháng thuốc. Người nông dân càng sử dụng hóa chất sẽ càng làm cho nấm bệnh, vi khuẩn đột biến kháng thuốc, và mất hiệu quả. Sâu bệnh càng trở nên khó chữa hơn, liều dùng hóa chất ngày càng cao hơn và vẫn mất tác dụng. Chi phí canh tác của người dân canh tác hóa chất sẽ luôn tăng, người nông dân sẽ thua lỗ.

Trong video dưới đây, EMI Nhật Bản xin giới thiệu một thực nghiệm sự phát triển của vi khuẩn kháng lại kháng sinh của trường đại học Havard Medical School thực hiện. Chỉ trong vòng 11 ngày những vi khuẩn thí nghiệm đã phát triển đột biến, thích nghi với kháng sinh có liều lượng 1000 lần ban đầu hay kháng sinh không còn hiệu quả. Mời các bạn theo dõi.