Vườn bưởi da xanh 15 tháng tuổi dùng vi sinh EMINA, tại tỉnh Bình Phước.

Tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, vườn bưởi da xanh dùng 15 tháng tuổi dùng chế phẩm sinh học EMINA (vi sinh EMINA) phát triển khỏe mạnh, lá dày xanh tốt hứa hẹn vụ mùa nông sản sạch với năng suất cao.

Vườn bưởi là bằng chứng cho thấy nhà nông không dùng hóa chất trong nông nghiệp là có thể thực hiện được một cách dễ dàng và hiệu quả. Với vi sinh EMINA, chúng ta đồng thời có thể vừa tạo ra nông sản sạch, năng suất cao, bảo vệ môi trường, sức khỏe người trồng và người tiêu dùng.
Với người tiêu dùng, chúng ta sẽ có những trái bưởi da xanh sạch để tiêu dùng. Với nhà nông, hãy liên hệ với EMI để chúng tôi hỗ trợ bạn làm nông nghiệp sạch một cách dễ dàng hiệu quả.
Nguồn: Facebook Quan Van Tran, sdt: 0985.082.589