Sử dụng chế phẩm sinh học EMINA canh tác hồ tiêu bền vững

Tại Tây Nguyên, nhiều năm nay dịch bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu đã khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, nhiều nhà nông phá sản. Tuy nhiên, hơn 4 năm nay, anh Hoàng ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng vi sinh EMINA chăm sóc cây hồ tiêu không bị ảnh hưởng đáng kể do chết nhanh chết chậm. Vườn cây của anh Hoàng khỏe mạnh, phát triển bền vững. Tỷ lệ cây sống 99%.