Mexico và ngành nông nghiệp công nghệ mới

Mexico, một quốc gia nổi tiếng về bông, trong những năm cuối của thập niên 90 Mexico đã có cái nhìn mới về nông nghiệp và bắt đầu đầu tư mạnh, đến nay đã có kết quả vượt hơn mong đợi.

Giai đoạn chuyển mình

Tính đến thời điểm này Mexico đã có hơn 101 ngàn hecta diện tích cây trồng công nghệ sinh học, trong đó 97 ngàn hecta là trồng bông và 4 ngàn hecta là trông đậu tương.

Trang trại tại Mexico
Trang trại tại Mexico

Bắt đầu từ năm 1996 Mexico đã tiến  hành áp dụng công nghệ sinh học vào trong nông nghiệp (kể cả trong trồng trọt  và chăn nuôi). Trong năm này quả là một năm kì tích và đánh dấu kì chuyển mình của ngành nông nghiêp nước này.

Mexico thực 158 sự kiện kiên quan đến dử dụng thực phẩm công nghệ sinh học, trong đó có: 30 sự kiện về bông, 5 sự kiện về cỏ đinh lăng,22 sự kiện cho đậu tương, 68 sự kiện dành cho Ngô, 13 sự kiện cho khoai tây, 1 sự kiện cho Lúa, 13 sự kiện cho cây cải dầu Argentina.

Chính sách công nghệ sinh học của nước này được thành lập vào năm 1999, và kế  trong năm 2005 đã thông qua cho việc động vật biến đổi gen.

Trong đó có 15 sự kiện về trồng trọt đã được phê duyệt, trong đó Bông là sự kiện được duyệt đầu tiên. Hiện nay Bông là cây trồng có diện tích lớn nhất Mexico và cũng là cây quan trọng nhất.

Lợi ích của cây công nghệ sinh học

Theo thống kê, khi sử dụng bông công nghệ sinh học từ Chihuahua nông dân đã tiết kiệm hơn 30% chi phí so với phương pháp truyền thống, đông thời cũng giúp tăng năng suất đến 4 lần.

Lợi nhuận kinh tế của bông đem lại cho đất nước này là rất lớn, riêng năm 2015 đã là 77 triệu USD.

Vào năm 2011, mexico cũng đã dùng mẫu thử công nghệ sinh học trên ngô. Hiện tại mẫu thử này phát triển rất tốt và đang dược phổ biến tại Hoa Kỳ.

Cà chua công nghệ sinh học
Cà chua công nghệ sinh học

Chính sách của Chính phủ

Ban bí thư nông nghiệp tại Mexico đã chập nhận diện tích cho cây trồng công nghệ sinh học có thể  lên đến 500 ngàn hecta.

Chính phủ Mexico sẵn sàng hạ giá về hạt giống công nghệ sinh học để người dân có thế áp dụng rộng rãi và nhanh chóng đáp ứng theo mục tiêu đề ra là tiến nền nông nghiệp 4.0, xứng tầm là 1 trong 6 quốc gia đi đầu trong nền công nghệ sinh học này.

Những điểm cần khắc phục

Đối với cây trồng, Mexico đã làm rất tốt, tuy nhiên về vât nuôi nhất là trong ngành nuôi tôm vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.

Vừa rồi một dịch bênh ở tôm đã gây tổn thất hơn hàng chục triệu USD. Dịch bệnh này xảy ra  trong đâm tôm tại Sinaloa, với hơn 500 đầm tôm và diện tích hơn 35 ngàn hecta thì trong mùa vụ này đac bị thiệt đến hơn 80% lợi nhuận. Nguyên nhân hiện tại các nhà chức trách đang trong thời gian nghiên cứu, ngoài dịch bện khiến tôm chết hàng loạt  thì tôm tại đây cũng chưa đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu.

Vì vậy ngành chăn nuôi vẫn là ngành cần được lưu tâm nhiều hơn để có thể phát triển trọn vẹn nền nông nghiệp tại đây.