Lợi ích sử dụng vi sinh EMINA trong nông nghiệp tại tỉnh Kon Tum.

Hiện nay việc sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa chất, phân bón vẫn còn phổ biến. Việc làm này gây tồn dư lượng hóa chất độc hại trong sản phẩm, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, cũng như người nông dân trực tiếp sản xuất. Trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng dinh dưỡng trong đất, giảm bớt lượng hóa học, tăng lượng vi sinh vật trong đất. Phân hữu cơ sinh học làm tăng năng suất chất lượng nông sản góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, nước ngầm…. Với những lợi ích như vậy, nhiều bà con nông dân tại tỉnh Kon Tum đã áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ sinh học, thay thế canh tác truyền thống  góp phần hướng tới sản xuất nông nghiệp an toàn bền vững. Dự kiến trong thời gian tới, nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học sẽ là xu hướng chủ đạo trong canh tác nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Kon Tum.