Khởi nghiệp nông nghiệp cùng EMI

Khởi nghiệp nông nghiệp cùng EMI
– khác biệt tư duy cùng thắng win win, phụng sự xã hội.

Khác với tất cả công ty nông nghiệp Việt Nam, luôn coi nông dân chỉ là một khách hàng phục vụ, phục vụ 1 giai đoạn bệnh, chữa bệnh rồi thôi… chưa chú trọng sâu vào phát triển khách hàng.

Khác với các công ty nông nghiệp mở ra kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận, với các tên lộc, phú, phát ….. Công ty EMI Nhật Bản được mở ra để phụng sự xã hội tăng tổng giá trị lợi ích xã hội, tư duy win – win cùng thắng. EMI không giống doanh nghiệp bình thường với tư duy săn bắn, phục vụ rồi thôi. EMI có tư duy gieo trồng, giúp phát triển đối tác phát triển hơn, tạo ra nhiều giá trị cho xã hội hơn. Từ đó, nguồn thu của cả đối tác và EMI đều lớn hơn, tạo ra chiếc bánh lớn hớn. Tổng lợi ích xã hội từ đó dũng lớn lên. Đó là triết lý phát triển của công ty được EMI đúc kết thành quy trình 3 bước.

1. EMI Tư vấn phát triển doanh nghiệp nông nghiệp. ( EMI luôn coi mỗi nhà nông là một doanh nghiệp).
2. EMI hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp đó trong quá trình khởi sự cùng EMI. (EMI Nhật Bản chỉ rút lui khi doanh nghiệp – hộ dân hoặc đại lý thực sự đã vận hành tốt.)
3. EMI hỗ trợ kết nối bao tiêu đầu ra nông sản

EMI Thực sự quan tâm đến khách hàng và hỗ trợ để khách hàng phát triển hơn, đồng hành cùng phụng sự xã hội.

——————————————————————–
Để phụng sự xã hội, EMI cũng gieo ra những con người EMI tâm sáng phục vụ cộng đồng, tư duy lớn sẵn sàng khởi nghiệp.

“Mục tiêu chúng tôi là đưa sản phẩm nông nghiệp đạt GloBalGap. Tự hào là 2 đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp sạch chất lượng cao.” Anh Phú Trần – Hợp tác xã Eabar EMI Farm.
——————————————————-
Chuỗi doanh nghiệp vệ tinh EMI sẽ giúp tạo ra nguồn nông sản sạch, ổn định, phục vụ người tiêu dùng. Giấc mơ đủ nông sản sạch cho mọi người ngày càng gần.
——————————————————-
Hãy để lại cmt, số điện thoại để được EMI tư vấn giải pháp nông nghiệp sạch, nông sản sạch, sạch hóa nông nghiệp.
————————————————————
Công ty cổ phần EMI Nhật Bản