Chanh dây EMI mở rộng thị trường xuất Âu

Những năm vừa qua nhờ việc mở rộng mô hình sản xuất chanh dây sạch theo hướng hữu cơ vi sinh, vườn nhà anh Điệp tại Pi Tô, Lâm Hà, Lâm Đồng đã thay đổi đáng kể. Khu vườn xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn và đạt sản lượng xuất Âu nhiều hơn.

Chanh dây EMI mở rộng xuất khẩuChanh dây EMI mở rộng mô hình xuất khẩu

Chanh dây vườn anh Điệp

Với 300 gốc cây, năm 2021 anh dự kiến sẽ thu được 6 tấn chanh dây trong đó số lượng chanh đạt xuất Âu chiếm khoảng 40-45% với giá thu mua tại nhà là 30.000 đồng/kg, số còn lại anh bán tại chợ khoảng 10.000-15.000 đồng/kg. Theo tính toán ban đầu, lợi nhuận thu được sẽ đạt được 60-70 triệu đồng cho 300 gốc.

Việc sản xuất Chanh dây sạch như nhà anh Điệp chưa phải đạt năng suất cao nhất, tuy nhiên canh tác theo hướng sinh học sẽ đảm bảo được sản lượng bền vừng. Chanh sẽ giảm tỷ lệ sâu bệnh đồng thời hệ sinh thái và sức khoẻ được cải thiện.

Trước đại dịch Covid, tiêu dùng trong nước gặp nhiều khó khăn, người nông càng muốn chuyển đổi sang làm theo hướng nông nghiệp sạch đạt tiêu chuẩn xuất Âu. Việc sử dụng chế phẩm sinh học đang là một hướng đi mới dành cho nhiều nhà nông như anh Điệp sẽ vừa giải quyết bài toán yêu cầu của thị trường quốc tế vừa mang lại giá trị bền vững cho nông sản, sức khoẻ cho mọi người.

Chanh dây mở rộng xuất khẩuChanh dây mở rộng xuất khẩu

      Chanh dây đạt xuất Châu Âu