Ảnh Một vườn rau ở ECOPARK dùng vi sinh.

Bạn có muốn người thân yêu được ăn rau sạch mỗi ngày ?
Sạch ở đây là không có dư lượng hoá chất, như thời “ông bà anh”
Vi sinh EMI sẽ giúp bạn thực hiện điều đó dễ dàng mà không cần sử dụng hoá chất nông nghiệp. Bạn chỉ cần mua vi sinh EMI, pha loãng ra tỉ lệ 1-5% và phun định kì. Cây trồng của bạn sẽ được bảo vệ khỏi sâu bệnh mà không cần dùng hoá chất.

Ảnh: Một vườn rau của nhà vườn sử dụng vi sinh tại Ecopark