[VTV1: Nông nghiệp sạch] Nông dân làm giàu từ đất

Chuyện nhà nông trên VTV1 giới thiệu đến quý bà con Chuyện nông dân làm giàu từ đất bằng việc canh tác theo hướng hữu cơ sử dụng chế phẩm sinh học Emina

Khu vườn được giới thiệu đến từ

Nhà Anh Nguyễn Thành Trì trồng cà phê tại PleiKu- Gia Lai

Vườn Hồ tiêu nhà anh Đỗ Văn Khiển tại Đăk Đoa – Gia Lai

Vườn Cam Sơn Lâm nhà Bác Hồ Sỹ Sơn tại Xã Đoài- Nghệ An

Vườn Sầu Riêng nhà bác Trần Ngọc Phú tại Sông Hinh – Phú Yên