Đội ngũ thị trường

Đội ngũ thị trường

Ông Nguyễn Quý Lai

Ông hiện đang là Giám đốc và chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm EMI Nhật Bản.

Ông Nguyễn Quý Lai tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Công – Đại học Birmingham – vương Quốc Anh.

Ông từng có hơn 10 năm học tập và làm việc tại Viện Khoa học Kỹ Thuật nông Nghiệp VN; Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái; Tổ chức Phát triển Quốc tế IDE; Viện quản lý và Phát triển Châu Á; Tổ Chức cức trợ trẻ Quốc tế.

 

giám đốc nguyễn quý lai
Hotline: 0243 640 8795