Đội ngũ phát triển

Đội ngũ phát triển

Ông Nguyễn Quý Lai

Ông hiện là Giám đốc và chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm EMI Nhật Bản.

Ông Nguyễn Quý Lai tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Công – Đại học Birmingham – vương Quốc Anh.

Ông từng có hơn 10 năm học tập và làm việc tại Viện Khoa học Kỹ Thuật nông Nghiệp VN; Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái; Tổ chức Phát triển Quốc tế IDE; Viện quản lý và Phát triển Châu Á; Tổ Chức cức trợ trẻ Quốc tế.

giám đốc nguyễn quý lai

 

Ông Vũ Thế Tuấn

Ông Vũ Thế Tuấn hiện là Phó Giám đốc phụ trách marketing & Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm EMI Nhật Bản.

Ông Vũ Thế Tuấn là kỹ sư công nghệ thông tin trường Học viện Quân Sự; người sáng lập Công ty Cổ phần iCheck, nhà đầu tư 12 dự án khởi nghiệp thuộc 5 lĩnh vực khác.

phó giám đôc vũ thế tuấn

 

 
 
Hotline: 0243 640 8795