Đội ngũ nghiên cứu

Đội ngũ nghiên cứu

Giáo sư. Tiến sĩ. Nhà giáo nhân dân: Nguyễn Lân Dũng

Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người VN ở nước ngoài, Ủy Viên Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Chuyên gia cao cấp Viện Vi Sinh Vật và Công nghệ sinh học Đại Học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, chủ nhiệm chương trình tự nguyện đưa khoa học kỹ thuật vào hộ nông dân; Ủy vien ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

giáo sư nguyễn lân dũng

 

Giáo sư. Tiến sĩ. Nhà giáo nhân dân: Nguyễn Quang Thạch

GS.TS Nguyễn Quang Thạch, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Sinh học Nông nghiệp. Ông là người có công đưa công nghệ khí canh vào Việt Nam, mở ra một triển vọng mới cho việc phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, bền vững.

giáo sư nguyễn quang thạch

 

Giáo sư. Tiến sĩ. Nhà giáo nhân dân: Võ Tòng Xuân
 

Giáo sư. Tiến sĩ Võ Tòng Xuân, Nguyên đại biểu Quốc Hội khóa II, II,IV và từng làm hiệu trưởng các trường đại học lớn. Ông là chuyên gia tư vấn chiến lược phát triển bền vững và quan hệ cộng đồng.

giáo sư võ tòng xuân

 

Ông Đinh Trường Sơn

 

Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thành viên Hội Đồng Quản Trị.

 

 

thầy đinh trường sơn
 
Hotline: 0243 640 8795