Phân bón lá NPK sinh học HuFuRo

  • Bộ rễ phát triển nhanh, khỏe, kéo dài tuổi thọ cây.
  • Thúc đẩy mầm lộc phát triển xanh tốt
  • Tăng sức chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lơi
  • Giảm rụng hoa, rụng trái
  • Tăng chất lượng nông sản