Phân bón lá NPK sinh học HuFuRo chai 1L

  • Giúp bộ rễ phát triển nhanh, khỏe, kéo dài tuổi thọ cây.
  • Thúc đẩy mầm lộc phát triển xanh tốt
  • Tăng sức chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi