Lập bộ dữ liệu về hệ vi sinh rễ cây cà phê Robusta ở Tây Nguyên

Qua việc thực hiện một nghiên cứu do Quỹ NAFOSTED tài trợ về cây cà phê, TS. Trần Minh Định (Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, ĐH Tây Nguyên) đã thiết lập được một bộ dữ liệu về hệ vi sinh Rhizosphere – một hệ vi sinh vật quan trọng đối với sự phát triển của cây cà phê Robusta.

Robusta vốn là giống được trồng nhiều nhất ở Việt Nam với hơn 695.000ha, chiếm xấp xỉ 70% tổng diện tích trồng cà phê.

Khi thực hiện nghiên cứu này, anh đã lấy năm mẫu đất từ các diện tích trồng cây cà phê Robusta tại Đắk Lắk, phân lập Rhizosphere rồi giải trình tự hệ gene của chúng. Kết quả cho thấy, sự đa dạng của hệ vi sinh Rhizosphere khi có tới 242 chi thuộc 156 họ của 28 ngành, trong đó chiếm số lượng nhiều nhất là các ngành Proteobacteria với 26,4 %, Actinobacteriota 19,83 %…

TS. Trần Minh Định đã tập trung vào tìm hiểu vấn đề này và phát hiện ra hệ vi sinh Rhizosphere có chức năng lớn nhất là tham gia vào quá trình sinh tổng hợp (69,67%), tiếp theo là phân hủy/đồng hóa (13,92%)… Do đó, bộ dữ liệu này vô cùng hữu ích đối với sự phát triển bền vững của cây Robusta, đặc biệt là bảo tồn các nguồn gene Rhizosphere, phát triển các kỹ thuật nuôi trồng chúng để giúp cây phát triển trong nhiều giai đoạn tăng trưởng khác nhau.

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài báo “Rhizosphere microbiome dataset of Robusta coffee (Coffea canephora L.) grown in the Central Highlands, Vietnam, based on 16S rRNA metagenomics analysis” trên tạp chí Data in Brief.

Anh Vũ/Báo Khoa học Phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.