Làm nông không hóa chất với EMI Nhật Bản trên cây cam, cây chè.

Tại Tuyên Quang, nhiều người dân đã thực hiện làm nông không hóa chất với EMI Nhật Bản và đạt được những kết quả không ngờ. Chúng ta cùng đón xem nhé.